Select Page
abb04_p1[1]

ABB: อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ Surge Protective Device (SPD) เอบีบี

Product Description

สาเหตุที่ก่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากแรงดันเกินชั่วขณะสามารถป้องกันได้โดย การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะจากฟ้าผ่า (Surge Protection Device, SPD) ซึ่งมีหน้าที่และหลักการคือลัดวงจรตัวเอง ในขณะที่เกิด แรงดันเกินจากฟ้าผ่า เพื่อทำให้กระแสเซิร์จเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านตัวเอง ลงสู่กราวด์ แทนที่จะเข้าไปทำอันตรายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบ ในขณะเดียวกันแรงดันคร่อม SPD ก็จะถูกจำกัดไว้ที่ค่าระดับหนึ่งเพื่อ ไม่ให้สูงเกินไปจนเป็นอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า จากนั้นเมื่อแรงดันเซิร์จ ผ่านลงกราวด์ไปแล้วอุปกรณ์ SPD ก็จะทำการเปิดวงจรตัวเองกลับมาสู่ สถานะปกติเช่นเดิม โดยอุปกรณ์ SPD ต้องได้รับมาตรฐาน IEC61643-1/ EN61643-11