Select Page

Item codeDescriptionprice/baht
E9000แผ่นปิดช่องว่าง16
E9001ทางเดียว 16A22
E9003สองทาง 16A39
E9005แบบกด 10A (NO)76
E9350Sสวิตซ์หรี่ไฟแยยหทุรต่ำสุด 100W สูงสุด 300W420

Item codeDescriptionprice/baht
E9025เต้ารับไฟ 2 สาย 16A22
E9023TPเต้ารับไฟฟ้าเดียว 3 สาย แบบแบน+ขากลม +สายดิน 16A มีม่านนิรภัย79
E9025GPเต้ารับไฟฟ้าคู่ 3 สาย แบบแบน+ขากลม +สายดิน 16A มีม่านนิรภัย119

item codeDescriptionPrice/Baht
E9021/4เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ45113
E9152Dเจ้ารับทีวีแบบขนาน98
E9152Eเจ้ารับทีวีแบบเกลียว85
E94279C5Eเต้ารับคอมพิวเตอร์ cat 5E, RJ45175
E94279C6เต้ารับคอมพิวเตอร์ cat 6E, RJ45210

item codeDiscriptionPrice/baht
E5S1WBขนาด 1 ช่อง17
E5S2WBขนาด 2 ช่อง17
E5S3WBขนาด 3 ช่อง17
E5S2QWBขนาด 2 ช่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส17
E5S4WBขนาด 3 ช่อง สี่เหลี่ยมผื่นผ้า17
E5S0WBไม่มีช่อง20

item codeDiscriptionprice/baht
E903PSกล่องลอยสำหรับแผงหน้ากาก E5S ขนาด 115*71*40 มม.12