Select Page

ABB : Consumer Unit, Distrbution Board, Surge Protective Device (SPD) ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต Consumer Unit

เป็นตู้ที่ใช้สำหรับติดตั้งรวมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่นเซอร์กิต เบรกเกอร์, อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว, และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า การเลือกใช้และการติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรพิจารณา ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตควรจะมีความเป็นฉนวนมีความทนทานและมีรูปแบบที่ ดูสวยงามทันสมัย และหากพิจารณาถึงตัวตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตสำหรับใช้ใน ที่พักอาศัยในปัจจุบันจะพบว่ามีอยู่ 2 ชนิดหลักๆด้วยกันคือ ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิตที่ทำด้วยโลหะที่มีข้อดีคือ มีความทนทานสูงและไม่ติดไฟ แต่มีข้อเสีย คือตัวตู้ที่เป็นโลหะเป็นสื่อที่นำไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟอาจได้รับอันตรายจากการสัมผัส ถูกตัวตู้หากมีกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณตัวตู้ ดังนั้นผู้ใช้ไฟควรทำการต่อลงดิน เพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนตู้คอนซูเมอร์ยูนิตที่ทำ ด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น พลาสติก ก็ควรเป็นวัสดุชนิดที่ไม่ลามไฟ ข้อดีของตู้ คอนซูมเมอร์ยูนิตประเภทนี้คือ ตัวตู้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี ไม่เป็นสื่อนำ ไฟฟ้า ทำให้ปลอดภัยขณะสัมผัส มีความทนทานไม่ป็นสนิมและตัวตู้ ประเภทนี้มักมีรูปแบบสวยงาม อย่างไรก็ตาม ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตที่ดี ควรให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงตัว อุปกรณ์ป้องกันต่างๆได้สะดวก การติดตั้งตัวตู้ควรติดตั้งในบริเวณที่มี การระบายอากาศอย่างเพียงพอและติดตั้งอยู่ห่างจากวัสดุไฟฟ้า เช่น ผ้า กระดาษ และควรติดตั้งให้อยู่พ้นจากระดับที่น้ำอาจท่วมถึง ติดตั้งให้ห่าง จากแนวท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันหากท่อระบายน้ำเกิดการรั่ว รวมถึงควร มีการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบไฟฟ้าสามารถเข้า ไปปรับปรุงแก้ไขได้ * ตู้ Consumer Units ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 60364 และ 16 Edition IEEE wiring regulation และ BS 5486 : Part 1& part 13 และ IEC 60439-1 ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคารและสามารถติดตั้ง กับอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า MCBs ได้ทุกรุ่น * ตัวตู้ทำจากวัสดุที่เป็นฉนวน, ทนทานไม่เป็นสนิม * ตู้มีจำนวนช่องย่อยให้เลือก คือ 7, 10, 14, 16 และ 20
Terminal Cover * กล่อง Terminal Cover ออกแบบตามมาตรฐาน BS 5489 : Part 1 และ VDE และ IEC 60439-1 IP30 ใช้เป็นกล่องบรรจุและยึดอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้ารั่ว และเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อติดตั้งภายในอาคาร * แนะนำให้ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับบ้านพักอาศัยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ไฟฟ้ารั่วเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้พักอาศัย รูปแบบการติดตั้งใช้งาน * SPE2+RCCBs ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว * SPE2+MCBs ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดและกระแสไฟฟ้า ลัดวงจร * SPE4+MCBs+RCCBs ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้า เกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Distribution Boards

เป็นตู้ 3 phase 4 wire 240/415 Vac with ground terminal ออกแบบ มาเพื่อใช้สำหรับการป้องกันแบบหลายวงจร โดยมีเมนเบรกเกอร์ (MCCBs) คุมลูกย่อยทั้งหมด ตัวตู้ถูกออกแบบอย่างแข็งแรง และสวยงามสามารถใช้ ติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็ว ภายในตู้มีพื้นที่ในการเดินสายไฟอย่างเพียงพอ และไม่แน่นจนเกิดอันตราย สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้หลากหลาย และยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วขนาด 1 pole ได้อีกด้วย * Distribution Board คือ Enclosure สำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่มีพื้นที่ ภายในมากและสะดวกสำหรับการต่อสายไฟ สามารถแยกรายละเอียด ของวงจร โดยมีสัญลักษณ์แสดงและสามารถเพิ่มจำนวนวงจรย่อยได้ การออกแบบจะสอดคล้องกับมาตรฐาน BS 5468 Part 1 & Part 12 และ IEC 60439-1 * ตู้มีจำนวนช่องย่อยให้เลือกคือ 12, 24, 36 และ 48 * ขนาดเมนบัสบาร์ 200A และ 250A * สามารถใช้ร่วมกับ RCBOs ขนาด 1P ได้ * ทำจากโลหะหนาพิเศษเพื่อความทนทานและป้องกันการเกิดสนิม

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ Surge Protective Device (SPD)

สาเหตุที่ก่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากแรงดันเกินชั่วขณะสามารถป้องกันได้โดย การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะจากฟ้าผ่า (Surge Protection Device, SPD) ซึ่งมีหน้าที่และหลักการคือลัดวงจรตัวเอง ในขณะที่เกิด แรงดันเกินจากฟ้าผ่า เพื่อทำให้กระแสเซิร์จเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านตัวเอง ลงสู่กราวด์ แทนที่จะเข้าไปทำอันตรายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบ ในขณะเดียวกันแรงดันคร่อม SPD ก็จะถูกจำกัดไว้ที่ค่าระดับหนึ่งเพื่อ ไม่ให้สูงเกินไปจนเป็นอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า จากนั้นเมื่อแรงดันเซิร์จ ผ่านลงกราวด์ไปแล้วอุปกรณ์ SPD ก็จะทำการเปิดวงจรตัวเองกลับมาสู่ สถานะปกติเช่นเดิม โดยอุปกรณ์ SPD ต้องได้รับมาตรฐาน IEC61643-1/ EN61643-11
1. ปรากฎการณ์ฟ้าผ่าแบบผ่าตรง (Direct Strike) คือปรากฎการณ์ที่เกิดฟ้าผ่าบริเวณสายส่งไฟฟ้าใกล้อาคารหรือเกิดลงที่ หัวล่อฟ้าทำให้ความต่างศักย์ระหว่างกราวด์กับสายส่งสูงมาก ซึ่งอาจมีค่า สูงถึง 20 เท่า ของแรงดันปกติและบางครั้งกระแสไฟฟ้าพลังงานมหาศาล ที่พุ่งไปสู่ระบบไฟฟ้านี้ อาจทำให้ตู้ควบคุมไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ในตู้ไฟฟ้า อาจเสียหายถึงขั้นระเบิดได้ 2. ปรากฎการณฟ้าผ่าแบบโดยอ้อม (Indirect Strike) คือปรากฎการณ์ที่เกิดฟ้าผ่าขึ้นตรงสายส่งไฟฟ้าในบริเวณที่ห่างออกไป เป็นผลให้ความต่างศักย์กระชากสูงขึ้นที่ระดับแรงดันไฟฟ้าในสายส่งและ หากเกิดฟ้าผ่าขึ้นที่บริเวณข้างเคียง หรืออาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นดินใกล้ เคียงกับอาคารของเรา เหตุการณ์เหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความต่างศักย์ของ กราวด์บริเวณนั้นสูงขึ้นได้เช่นกัน ในกรณีฟ้าผ่าแบบโดยอ้อมนี้แม้แรงดัน กระชากจะไม่สูงเท่ากับในกรณีฟ้าผ่าแบบตรง แต่ก็สามารถสร้างความ เสียหายแก่อุปกรณ์ได้เช่นกัน 3. แรงดันเกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Operating or switching overvoltage) คือปรากฎการณ์ที่แรงดันเกิดชั่วขณะจากการเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่มีองค์ประกอบพวก Inductive (ความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า) หรือ Capacitive (ค่าความเก็บประจุ) แรงดันประเภทนี้อาจมีค่าสูงประมาณ 3-5 เท่าของ แรงดันใช้งานและถึงแม้จะไม่สูงมากแต่มักทำให้อุปกรณ์ข้างเคียงบางอย่าง ทำงานผิดปกติหรือทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ข้างเคียงสั้นลง

ABB : Circuit Brakers

NEW EMAX – AirCircuit breaker คือเทคโลโลยีล่าสุดของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ New EMAX เป็น Air circuit breaker ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดทั้งในส่วนของระบบการป้องกันและระบบ Communication ที่สามารถ รองรับและตอบสนองทุกความต้องการของผูใช้งานทั้งปัจจุบันและอนาคต Application Air circuit breakers รุ่น New EMAX รองรับการใช้งานประเภทอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานที่พักอาศัย งาน Offshore, งาน Power Plant ที่ต้องการระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพสูงได้เป็นอย่างดี ด้วยเทคโนโลยีหน่วยประมวลผล (Protection Unit Releas) ที่มีฟังก์ชั่นการป้องกันที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ ประกอบกับอุปกรณ์เสริมทั้งประเภท Communication, Electronic, Accessory และ Accessory ที่รองรับเพิ่มเติม ทั้งนี้ New EMAX ประกอบด้วย 5 เฟรม ที่มีขนาดกระแสใช้งานสูงสุด 6300A ทั้งแบบ 3 poles และ 4 poles และการติดตั้งแบบ Fixed Vesion และ Withdrawable Vesion Advantage 1. ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบทำให้ความสูงในแต่ละรุ่นของ ACB เท่ากัน 2. ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด CT จะรวมฟังก์ชั่น Rogowski Coil ทำให้สามารถใช้งานได้หลาย Rating Current 3. สามารถเก็บข้อมูล Last Trip ได้สูงสุดถึง 20 ครั้ง เพื่อใช้ใรการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 4. Mechanical life time สูงสุด 25,000 ครัง 5. มีปุ่ม T.U. Reset เพื่อแยกปัญหาเมื่อเกิดการ Trip ซึ่งถ้าปุ่ม T.U Reset มีการเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม แสดงว่าเกิดการ Trip โดยตัว Protection Unit Release 6. สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม Measuremrnt Module, Electrical Signalling Module, Bluetooth Modbus Communication Module ในรุ่น PR122, PR123 7. ด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้กับ Air cicuit breaker ได้ทุกรุ่น ตั้งแต่ E1-E6 ทำให้สามารถรองรับทุกความต้องการใช้งาน

Space Emax 2 Air circuit breakers

Common data
Rated insulation voltage Ui [V] 1000
Rated impulse withstand voltage Uimp [kV 12
Frequency [Hz] 50-60
Number of poles 3-4
Version Fixed – Withdrawable
Isolation behaviour IEC 60947-2

SACE EMAX2 E1.2

Performance levels B C N L
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [A] 630 630 250 630
800 800 630 800
1000 1000 800 1000
1250 1250 1000 1250
1600 1600 1250
1600
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs [%Iu] 100 100 100 100
Performance levels B C N L
Rated ultimate short-circuit
breaking capacity Icu
400-415 V [kA] 42 50 66 150
440 V [kA] 42 50 66 130
500-525 V [kA] 42 42 50 100
690 V [kA] 42 42 50 60
Rated service short-circuit breaking capacity Ics [%Icu] 100 100 100 100
Rated short-time withstand
current Icw
(1s) [kA] 42 42 50 15
(3s) [kA] 24 24 36
Rated short-circuit making
capacity (peak value) Icm
400-415 V [kA] 88 105 145 330
440 V [kA] 88 105 145 286
500-525 V [kA] 88 88 105 220
690 V [kA] 88 88 105 132
Utilization category (according to IEC 60947-2) B B B A
Breaking Breaking time for I<icw< td=””><> 40 40 40 40
Breaking time for I>Icw 25 25 25 10
Dimensions H – Fixed/Withdrawable [mm] 296/363.5 296/363.5 296/363.5 296/363.5
D – Fixed/Withdrawable [mm] 183/271 183/271 183/271 183/271
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] 210/280 210/280 210/280 210/280
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] 278/348 278/348 278/348 278/348
Mechanical and electrical life with regular ordinary
maintenance prescribed by the manufacturer
[Iu] < 1000 1250 1600 1600 L
[No.oper.x 1000] 20 20 20 20
Frequency [Oper./Hour] 60 60 60 60
Electrical life 440 V [No.oper.x 1000] 8 8 8 3
690 V [No.oper.x 1000] 8 6.5 6.5 1
Frequency [Oper./Hour] 30 30 30 30
Performance levels B C N L
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [A] 1600 800 250 800
[A] 2000 1000 800 1000
[A] 1250 1000 1250
[A] 1600 1250 1600
[A] 2500 2000 2500
[A] 2500
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs [%Iu] 100 100 100 100
Rated ultimate short-circuit
breaking capacity Icu
400-415 V [kA] 42 66 85 100
440 V [kA] 42 66 85 100
500-525 V [kA] 42 66 66 85
690 V [kA] 42 66 66 85
Rated service short-circuit breaking capacity Ics [%Icu] 100 100 100 100
Rated short-time withstand
current Icw
(1s) [kA] 42 66 66 85
(3s) [kA] 42 50 50 66
Rated short-circuit making
capacity (peak value) Icm
400-415 V [kA] 88 145 187 220
440 V [kA] 88 145 187 220
500-525 V [kA] 88 145 145 187
690 V [kA] 88 145 145 187
Utilization category (according to IEC 60947-2) B B B A
Breaking Breaking time for I<icw< td=””><> 40 40 40 40
Breaking time for I>Icw 25 25 25 25
Dimensions H – Fixed/Withdrawable [mm] 371/425 371/425 371/425 371/425
D – Fixed/Withdrawable [mm] 270/383 270/383 270/383 270/383
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] 276/366 276/366 276/366 276/366
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] 317/407 317/407 317/407 317/407
Performance levels B C N L
Mechanical and electrical life with regular ordinary
maintenance prescribed by the manufacturer
[Iu] < 1600 1600 2000 2500
[No.oper.x 1000] 25 25 25 20
Frequency [Oper./Hour] 60 60 60 60
Electrical life 440 V [No.oper.x 1000] 15 12 10 3
690 V [No.oper.x 1000] 15 10 8 7
Frequency [Oper./Hour] 30 30 30 30
Performance levels N S H V
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [A] 3200 3200 3200 2000
[A] 4000 4000 4000 2500
[A] 3200
[A] 4000
Rated service short-circuit breaking capacity Ics [A]
Rated short-time withstand
current Icw
[A]
[A]
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs [%Iu] 100 100 100 100
Rated ultimate short-circuit
breaking capacity Icu
400-415 V [kA] 66 85 100 150
440 V [kA] 66 85 100 150
500-525 V [kA] 66 66 85 100
690 V [kA] 66 66 85 100
Rated service short-circuit breaking capacity Ics [%Icu] 100 100 100 85
Rated short-time withstand
current Icw
(1s) [kA] 66 66 85 100
(3s) [kA] 36 50 66 75
Rated short-circuit making
capacity (peak value) Icm
400-415 V [kA] 145 187 220 330
440 V [kA] 145 187 220 330
500-525 V [kA] 145 145 187 220
690 V [kA] 145 145 187 220
Utilization category (according to IEC 60947-2) B B B A
Breaking Breaking time for I<icw< td=””><> 40 40 40 40
Breaking time for I>Icw 25 25 25 25
Dimensions H – Fixed/Withdrawable [mm] 371/425 371/425 371/425 371/425
D – Fixed/Withdrawable [mm] 270/383 270/383 270/383 270/383
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] 384/510 384/510 384/510 384/510
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] 425/551 425/551 425/551 425/551
Performance H V X
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [A] 4000 4000 4000
[A] 5000 5000 5000
[A] 6300 6300 6300
[A] 4000
[A]
[A]
[A]
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs [%Iu] 50-100 50-100 50-100
Rated ultimate short-circuit
breaking capacity Icu
400-415 V [kA] 100 150 200
440 V [kA] 100 150 200
500-525 V [kA] 100 130 130
690 V [kA] 100 100 120
Rated service short-circuit breaking capacity Ics [%Icu] 100 100 100
Rated short-time withstand
current Icw
(1s) [kA] 100 100 120
(3s) [kA] 100 100 100
Rated short-circuit making
capacity (peak value) Icm
400-415 V [kA] 220 330 440
440 V [kA] 220 330 440
500-525 V [kA] 220 286 286
690 V [kA] 220 264 264
Utilization category (according to IEC 60947-2) B B B
Breaking Breaking time for I<icw< td=””><> 40 40 40
Breaking time for I>Icw 25 25 25
Dimensions H – Fixed/Withdrawable [mm] 371/425 371/425 371/425
D – Fixed/Withdrawable [mm] 270/383 270/383 270/383
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] 762/888/1014 762/888/1014 762/888/1014
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] 803/929/1069 803/929/1069 803/929/1069
Performance H V X
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [A] 4000 4000 4000
[A] 5000 5000 5000
[A] 6300 6300 6300
[A] 4000
[A]
[A]
[A]
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs [%Iu] 50-100 50-100 50-100
Rated ultimate short-circuit
breaking capacity Icu
400-415 V [kA] 100 150 200
440 V [kA] 100 150 200
500-525 V [kA] 100 130 130
690 V [kA] 100 100 120
Rated service short-circuit breaking capacity Ics [%Icu] 100 100 100
Rated short-time withstand
current Icw
(1s) [kA] 100 100 120
(3s) [kA] 100 100 100
Rated short-circuit making
capacity (peak value) Icm
400-415 V [kA] 220 330 440
440 V [kA] 220 330 440
500-525 V [kA] 220 286 286
690 V [kA] 220 264 264
Utilization category (according to IEC 60947-2) B B B
Breaking Breaking time for I<icw< td=””><> 40 40 40
Breaking time for I>Icw 25 25 25
Dimensions H – Fixed/Withdrawable [mm] 371/425 371/425 371/425
D – Fixed/Withdrawable [mm] 270/383 270/383 270/383
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] 762/888/1014 762/888/1014 762/888/1014
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] 803/929/1069 803/929/1069 803/929/1069

Moulded-case circuit breaker for power distribution SACE TMAX XT

SACE TMAX XT1
รองรับกระแสใช้งานตั้งแต่ 6-160A
มีหน่วยประมวลผลการป้องกันแบบ Thermomagnetic Adjustable
สามารถใช้งานทั้งระแบบกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC
ปรับตั้งกระแสใช้งานตั้งแต่ 70%-100% x ln
poles :3,4
Dimension (WxDxH) : 3P : 76.2*10*130
:4P : 101.6*70*130

รุ่น กระแสพิกัด (A) กระแสลัดวงจรสูงสุด @380/415 Vac (kA) ป้องกัน จำนานโพล กระแสที่ใช้งาน (A) รหัสสินค้า ราคา
XT1B 160 18 TMD 3 16 XT1B 160 TMB 16-450 3P 4150.-
20 XT1B 160 TMB 20-450 3P 4150.-
25 XT1B 160 TMB 25-450 3P 4150.-
32 XT1B 160 TMB 32-450 3P 4150.-
50 XT1B 160 TMB 50-450 3P 4150.-
63 XT1B 160 TMB 63-630 3P 4150.-
80 XT1B 160 TMB 80-800 3P 4150.-
100 XT1B 160 TMB 10-1000 3P 4150.-
125 XT1B 160 TMB 125-1250 3P 4700.-
160 XT1B 160 TMB 160-1600 3P 4700.-
XT1C 160 25 TMD 3 25 XT1C 160 TMB 25-450 3P 4700.-
32 XT1C 160 TMB 32-450 3P 4700.-
40 XT1C 160 TMB 40-450 3P 4700.-
50 XT1C 160 TMB 50-500 3P 4700.-
63 XT1C 160 TMB 63-630 3P 4700.-
80 XT1C 160 TMB 80-800 3P 4700.-
100 XT1C 160 TMB 100-1000 3P 4700.-
125 XT1C 160 TMB 125-1250 3P 5100.-
160 XT1C 160 TMB 160-1600 3P 5100.-
XT1N 160 36 TMD 3 32 XT1N 160 TMB 32-450 3P 5450.-
40 XT1N 160 TMB 40-450 3P 5450.-
50 XT1N 160 TMB 50-500 3P 5450.-
63 XT1N 160 TMB 63-630 3P 5450.-
80 XT1N 160 TMB 80-800 3P 5450.-
100 XT1N 160 TMB 100-1000 3P 5450.-
125 XT1N 160 TMB 125-1250 3P 6400.-
160 XT1N 160 TMB 160-1600 3P 6400.-
XT1S 160 50 TMD 3 50 XT1S 160 TMB 50-500 3P 8200.-
63 XT1S 160 TMB 63-630 3P 8200.-
80 XT1S 160 TMB 80-800 3P 8200.-
100 XT1S 160 TMB 100-1000 3P 8200.-
125 XT1S 160 TMB 125-1250 3P 9100.-
160 XT1S 160 TMB 160-1600 3P 9100.-
XT1H 160 70 TMD 3 50 XT1H 160 TMB 50-500 3P 9600.-
63 XT1H 160 TMB 63-630 3P 9600.-
80 XT1H 160 TMB 80-800 3P 9600.-
100 XT1H 160 TMB 100-1000 3P 9600.-
125 XT1H 160 TMB 125-1250 3P 10600.-
160 XT1H 160 TMB 160-1600 3P 10600.-

Moulded-case circuit breaker for power distribution SACE TMAX XT

SACE TMAX XT2
รองรับกระแสใช้งานตั้งแต่ 63, 100,160A
มีหน่วยประมวลผลการป้องกันแบบ Electronic รุ่น Ekip ซึ่งสามารถ Upgrade ได้
สามารถใช้งานทั้งระแบบกระแสสลับ AC***
ปรับตั้งกระแสใช้งานตั้งแต่ 70%-100% x ln
ปรับค่าสระแสลัดวงจร 5-10 เท่าของ ln
poles :3,4
Dimension (WxDxH) : 3P : 90*82.5*130
:4P : 120*82.5*130

รุ่น กระแสพิกัด (A) กระแสลัดวงจรสูงสุด @380/415 Vac (kA) ป้องกัน จำนวนโพล กระแสที่ใช้งาน (A) รหัสสินค้า ราคา
XT2N 160 36 Ekip LS/l 3 63 XT2N 160 Ekip LS/l In=63 3P 15000.-
Ekip LS/l 100 XT2N 160 Ekip LS/l In=100 3P 15000.-
Ekip LS/l 160 XT2N 160 Ekip LS/l In=160 3P 15000.-
Ekip LSl 10 XT2N 160 Ekip LSl In=10 3P 32500.-
Ekip LSl 25 XT2N 160 Ekip LSl In=125 3P 32500.-
Ekip LSl 63 XT2N 160 Ekip LSl In=63 3P 32500.-
Ekip LSl 100 XT2N 160 Ekip LSl In=100 3P 32500.-
Ekip LSl 160 XT2N 160 Ekip LSl In=160 3P 32500.-
Ekip LSIG 63 XT2N 160 Ekip LSIG In=63 3P 42900.-
Ekip LSIG 100 XT2N 160 Ekip LSIG In=100 3P 42900.-
Ekip LSIG 160 XT2N 160 Ekip LSIG In=160 3P 42900.-
XT2s 160 50 Ekip LS/l 3 63 XT2s 160 Ekip LS/l In=63 3P 17200.-
Ekip LS/l 100 XT2s 160 Ekip LS/l In=100 3P 17200.-
Ekip LS/l 160 XT2s 160 Ekip LS/l In=160 3P 17200.-
Ekip LSl 63 XT2s 160 Ekip LSl In=63 3P 36400.-
Ekip LSl 100 XT2s 160 Ekip LSl In=100 3P 36400.-
Ekip LSl 160 XT2s 160 Ekip LSl In=160 3P 36400.-
Ekip LSIG 63 XT2s 160 Ekip LSlG In=63 3P 46800.-
Ekip LSIG 100 XT2s 160 Ekip LSlG In=100 3P 46800.-
Ekip LSIG 160 XT2s 160 Ekip LSlG In=160 3P 46800.-
XT2H 160 70 Ekip LS/l 3 63 XT2H 160 Ekip LS/l In=63 3P 18900.-
Ekip LS/l 100 XT2H 160 Ekip LS/l In=100 3P 18900.-
Ekip LS/l 160 XT2H 160 Ekip LS/l In=160 3P 18900.-
Ekip LSl 63 XT2H 160 Ekip LS/l In=63 3P 40300.-
Ekip LSl 100 XT2H 160 Ekip LSl In=100 3P 40300.-
Ekip LSl 160 XT2H 160 Ekip LSl In=63 3P 40300.-
Ekip LSIG 63 XT2H 160 Ekip LSIG In=63 3P 54600.-
Ekip LSIG 100 XT2H 160 Ekip LSIG In=100 3P 54600.-
Ekip LSIG 160 XT2H 160 Ekip LSIG In=63 3P 54600.-

MCB รุ่น SH200-C กระแสใช้งานสูงสุดถึง 63 A

จำนวนโพล กระแสพิกัด (A) ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) ราคา/หน่วย (บาท)
1 1 SH201-C1 2CDS211001R0014 6kA 740.-
2 SH201-C2 2CDS211001R0024 740.-
3 SH201-C3 2CDS211001R0034 740.-
4 SH201-C4 2CDS211001R0044 740.-
6 SH201-C6 2CDS211001R0044 180
10 SH201-C10 2CDS211001R0104 740.-
16 SH201-C16 2CDS211001R0164 740.-
20 SH201-C20 2CDS211001R0204 740.-
25 SH201-C25 2CDS211001R0254 740.-
32 SH201-C32 2CDS211001R0324 740.-
40 SH201-C40 2CDS211001R0404 740.-
50 SH201-C50 2CDS211001R0504 365.-
63 SH201-C63 2CDS211001R0634 365.-
จำนวนโพล กระแสพิกัด (A) ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) ราคา/หน่วย (บาท)
3 1 SH203-C1 2CDS213001R0014 6kA 3380.-
2 SH203-C2 2CDS213001R0024 3380.-
3 SH203-C3 2CDS213001R0034 3380.-
4 SH203-C4 2CDS213001R0044 3380.-
6 SH203-C6 2CDS213001R0064 1595.-
10 SH203-C10 2CDS213001R0104 1595.-
16 SH203-C16 2CDS213001R0164 1595.-
20 SH203-C20 2CDS213001R0204 1595.-
25 SH203-C25 2CDS213001R0254 1595.-
32 SH203-C32 2CDS213001R0324 1595.-
40 SH203-C40 2CDS213001R0404 1595.-
50 SH203-C50 2CDS213001R0504 2315.-
63 SH203-C63 2CDS213001R0634 2315.-

MCB รุ่น SH200M-C กระแสใช้งานสูงสุดถึง 63 A รุ่น S290-C กระแสใช้งาน 80 และ 100A

จำนวนโพล กระแสพิกัด (A) ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) ราคา/หน่วย (บาท)
1 1 S201M-C1 2CDS271001R0014 10kA 15kA 1060.-
2 S201M-C2 2CDS271001R0024 1060.-
3 S201M-C3 2CDS271001R0034 1060.-
4 S201M-C4 2CDS271001R0044 1060.-
6 S201M-C6 2CDS271001R0064 430.-
10 S201M-C10 2CDS271001R0104 430.-
16 S201M-C16 2CDS271001R0164 430.-
20 S201M-C20 2CDS271001R0204 430.-
25 S201M-C25 2CDS271001R0254 430.-
32 S201M-C32 2CDS271001R0324 430.-
40 S201M-C40 2CDS271001R0404 430.-
50 S201M-C50 2CDS271001R0504 645
63 S201M-C63 2CDS271001R0634 645
80 S291-C80 GHS2912001R0804 10kA 20kA 3160.-
100 S291-C100 GHS2912001R0824 10kA 20kA 3160.-
จำนวนโพล กระแสพิกัด (A) ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) ราคา/หน่วย (บาท)
2 1 S202M-C1 2CDS272001R0014 10kA 15kA 2320.-
2 S202M-C2 2CDS272001R0024 2320.-
3 S202M-C3 2CDS272001R0034 2320.-
4 S202M-C4 2CDS272001R0044 2320.-
6 S202M-C6 2CDS272001R0064 700.-
10 S202M-C10 2CDS272001R0104 700.-
16 S202M-C16 2CDS272001R0164 700.-
20 S202M-C20 2CDS272001R0204 700.-
25 S202M-C25 2CDS272001R0254 700.-
32 S202M-C32 2CDS272001R0324 700.-
40 S202M-C40 2CDS272001R0404 700.-
50 S202M-C50 2CDS272001R0504 1180.-
63 S202M-C63 2CDS272001R0634 1180.-
80 S292-C80 GHS2922201R0804 10kA 20kA 5055.-
100 S292-C100 GHS2922201R0824 10kA 20kA 5055.-
จำนวนโพล กระแสพิกัด (A) ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) ราคา/หน่วย (บาท)
write value 1 S203M-C1 2CDS273001R0014 10kA 15kA 3800.-
2 S203M-C2 2CDS273001R0024 3800.-
3 S203M-C3 2CDS273001R0034 3800.-
4 S203M-C4 2CDS273001R0044 3800.-
6 S203M-C6 2CDS273001R0064 2110.-
10 S203M-C10 2CDS273001R0104 2110.-
16 S203M-C16 2CDS273001R0164 2110.-
20 S203M-C20 2CDS273001R0204 2110.-
25 S203M-C25 2CDS273001R0254 2110.-
32 S203M-C32 2CDS273001R0324 2110.-
40 S203M-C40 2CDS273001R0404 2110.-
50 S203M-C50 2CDS273001R0504 2745.-
63 S203M-C63 2CDS273001R0634 2745.-
80 S293-C80 GHS2932001R0804 10kA 20kA 6850.-
100 S293-C100 GHS2932001R0824 10kA 20kA 6850.-

Consumer Unit ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต IP40

จำนวนช่อง ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
2 SPE2 GJP1752000R0201 255
4 SPE GJP1752000R0203 340
7 SCP07 GJP1710211R1204 1100
10 SCP10 GJP1710211R1206 1390
14 SCP14 GJP1710211R1208 2210
16 SCP16 GJP1710211R1210 2530
20 SCP20 GJP1710211R1212 2950

หมายเหตุ

* ราคาตู้ SCP เป็นราคาที่รวมบัสบาร์ นิวครอล และกราวน์เทอร์มินอลแล้ว

อุปกรณ์เสริม

สินค้า รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
นิวตรอลเทอร์มินอลขนาด 63 มิลลิเมตร GHL4301203R0014 140
แผ่นปิดช่องว่างขนาด 6 ช่อง TZ-BP6 130

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต IP65

จำนวนช่อง ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
4 FLY 4 Modules IP65 M127420000 1055.-
8 FLY 8 Modules IP65 M127430020 2950.-

หมายเหตุ

***ราคาตู้ IP65 8ช่อง เป็นราคาที่รวมบัสบาร์ นิวตรอล และกราวน์เทอร์มินอลแล้ว

Consumer Unit

Model A (mm) B (mm)
SCP07 215 129
SCP10 269 183
SCP14 338 252
SCP16 374 288
SCP20 446 360

Distribution Board ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 125 แอมป์

จำนวนช่อง ขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกร์สูงสุด ชื่อรุ่นเมนรเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น/รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
12 125 แอมป์ Formula A1 ; 3โพล DB12MC200Formula 6000.-
24 125 แอมป์ Formula A1 ; 3โพล DB24MC200Formula 7350.-
36 125 แอมป์ Formula A1 ; 3โพล DB36MC200Formula 9350.-
48 125 แอมป์ Formula A1 ; 3โพล DB48MC200Formula 10000.-

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 250 แอมป์

จำนวนช่อง ขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกร์สูงสุด ชื่อรุ่นเมนรเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น/รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
24 250 amp Formula A2 : 3โพล DB24MC250Formula 9400.-
36 250 amp Formula A2 : 3โพล DB36MC250Formula 10950.-
48 250 amp Formula A2 : 3โพล DB48MC250Formula 11790.-

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main LUG ขนาด 200 แอมป์

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main LUG ขนาด 250 แอมป์

จำนวนช่อง ขนาดเมนบัสบาร์สูงสุด รุ่น/รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
24 250 แอมป์ DB24CL250Formula 8950.-
36 250 แอมป์ DB36CL250Formula 10315.-
48 250 แอมป์ DB48CL250Formula 11160.-

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียดสินค้า รุ่น/รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
แผ่นปิดช่องว่างขนาด 6 ช่อง TZ-BP6 130.-

Distribution Board ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main LUG ขนาด 200 แอมป์

Model A (mm)
DB12MC200Formula 650
DB24MC200Formula 750
DB36MC200Formula 850
DB48MC200Formula 950
DB24MC250Formula 750
DB36MC250Formula 850
DB48MC250Formula 950
DB12MC200Formula 450
DB24MC200Formula 550
DB36MC200Formula 750
DB48MC200Formula 850
DB24MC250Formula 550
DB36MC250Formula 750
DB48MC250Formula 850

Application for residential Main Consimer Unit

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันชั่วชณะ (SPD) ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานประเภทบ้านพักที่อยู่อาศัย
โดยเลือกใช้ SPD แบบ T2 ค่า Imax ตั้งแต่ 15 ถึง 40 kA
มีให้เลือกรุ่นทั้ง Pluggable และ non-Plugable ตามการต้องการใช้งาน Consumer Unit ที่ Neutral เชื่อมต่อกับ Ground

รุ่น ประเภท กระแสสูงสุดที่ทนได้ (kA) โพล จำนวนที่ใช้ (ตัว) การป้องกัน ราคา/ตัว (บาท) ราคารวม (บาท)
OVR T2 15 275 P 2 Imax = 15 1P 1 (1Phase) Common Mode 4800 4800***
OVR T2 15 275 P 2 Imax = 15 1P 3 (3Phase) Common Mode 4800 14400***
OVR T2 40 275 P 2 Imax = 40 1P 1 (1Phase) Common Mode 5100 5100***
OVR T2 40 275 P 2 Imax = 40 1P 3 (3Phase) Common Mode 5100 15300***

หมายเหตุ

***ราคาที่แสดงในตารางยังไม่รวมราคาของ MCB SH204-C25 หรือ Fuse (gG 32A) + Holder (ราคา 350 บาท / Unit)

Consumer Unit ที่ Neutral ไม่ เชื่อมต่อกับ Ground
รุ่น ประเภท กระแสสูงสุดที่ทนได้ (kA) โพล จำนวนที่ใช้ (ตัว) การป้องกัน ราคา/ตัว (บาท) ราคารวม (บาท)
OVR R2 1N 275 P 2 Imax = 40 1P+N 1 (1Phase) Common Mode + Different Mode 9000.- 9000***
OVR Plus N1 40 (มี MCB ติดตั้งอยู่ภายใน) 2 Imax = 40 1P+N 1 (1Phase) Common Mode + Different Mode 9500.- 9500.-
OVR R2 3N 275 P 2 Imax = 40 3P+N 3 (3Phase) Common Mode + Different Mode 22000.- 22000***
OVR Plus N3 40 (มี MCB ติดตั้งอยู่ภายใน) 2 Imax = 40 3P+N 3 (3Phase) Common Mode + Different Mode 22800.- 22800.-

หมายเหตุ

***ราคาที่แสดงในตารางยังไม่รวมราคาของ MCB SH204-C25 หรือ Fuse (gG 32A) + Holder (ราคา 350 บาท / Unit)