Select Page
VAF1
VAFVAFVAF1

ขายสายไฟ VAF 300V/70C ราคาถูก-ราคาส่งยี่ห้อบางกอกเคเบิล (BCC) และเฟลดอจน์ (phelps dodge) แรงดัน 300 V อุณหภูมิ 70 องศา ตามมอก. 11-2531

Product Description

ขายสายไฟ VAF ราคาถูก-ราคาส่งยี่ห้อบางกอกเคเบิล (BCC) และเฟลดอจน์ (phelps dodge) แรงดัน 300 V อุณหภูมิ 70 องศา ตามมอก. 11-2531
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร Building Wire And Cables (VAF-GRD) สายแบนแกนคู่มีสายดินหุ้มฉนวน และเปลือกนอก PVC

  • – เหมือนกับสาย VAF แต่มีสายดินเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไฟรั่ว
  • – ใช้เป็นสายภายในต่อดวงโคม , ปลั๊ก , สวิทซ์ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในอาคาร
  • – ลักษณะที่สำคัญของสายไฟฟ้าจะอยู่ที่ความสามารถที่จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุดและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ชนิดของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนที่หุ้ม ประเภทของการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าจะทนได้ขณะใช้งาน และสภาพความแข็งแรงทางกล
  • VAF 2×1 ตร.มม
  • VAF 2×1.5 ตร.มม
  • VAF 2×2.5 ตร.มม
  • VAF 2×4 ตร.มม
  • VAF 2×6 ตร.มม
  • VAF 2×10 ตร.มม
  • VAF 2×16 ตร.มม

สั่งซื้อที่

02-9140474-5
Fax : 02-9140476
Line : tk01234
Line : tk01234567
email : [email protected]