Select Page
vct

ขายสายไฟ VCT 750V/70C ราคาถูก-ราคาส่งยี่ห้อบางกอกเคเบิล (BCC) และเฟลดอจน์ (phelps dodge) แรงดัน 750 V อุณหภูมิ 70 องศา

Product Description

สายไฟอ่อนชนิดกลม Flexible Wire And Cable(VCT)
ขายสายไฟ VCT 750V/70C ราคาถูก-ราคาส่งยี่ห้อบางกอกเคเบิล (BCC) และเฟลดอจน์ (phelps dodge) แรงดัน 750 V อุณหภูมิ 70 องศา
สายวีซีที (VCT) เป็นสายกลมมีทั้ง1แกน 2 แกน 3 แกนและ 4 แกน สามารถทนแรงดัน 750 โวลต์มีฉนวนและเปลือกเช่นกันกับสายเอ็นวายวาย
มีข้อพิเศษกว่าก็คือตัวนำจะประกอบด้วยทองแดงฝอยเส้นเล็กๆร้อยรวมกันเป็นหนึ่งแกน ทำให้มีข้อดีคืออ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี

 • VCT 1*0.5 ตร.มม
  VCT 1*0.75 ตร.มม
  VCT 1*1 ตร.มม
  VCT 1*1.5 ตร.มม
  VCT 1*2.5 ตร.มม
  VCT 1*4 ตร.มม
  VCT 1*6 ตร.มม
  VCT 1*10 ตร.มม
  VCT 1*16 ตร.มม
  VCT 1*35 ตร.มม
 • VCT 2*16 ตร.มม
  VCT 2*25 ตร.มม
  VCT 2*35 ตร.มม
  VCT 2*50 ตร.มม
  VCT 2*70 ตร.มม
  VCT 2*95 ตร.มม
  VCT 2*16 ตร.มม
 • VCT 3*0.5 ตร.มม
  VCT 3*0.75 ตร.มม
  VCT 3*1 ตร.มม
  VCT 3*1.5 ตร.มม
  VCT 3*2.5 ตร.มม
  VCT 3*4 ตร.มม
  VCT 3*6 ตร.มม
  VCT 3*10 ตร.มม
  VCT 3*16 ตร.มม
  VCT 3*35 ตร.มม
 • VCT 4*0.5 ตร.มม
  VCT 4*0.75 ตร.มม
  VCT 4*1 ตร.มม
  VCT 4*1.5 ตร.มม
  VCT 4*2.5 ตร.มม
  VCT 4*4 ตร.มม
  VCT 4*6 ตร.มม
  VCT 4*10 ตร.มม
  VCT 4*16 ตร.มม
  VCT 4*35 ตร.มม