Select Page
philips-roadflair

ขายโคมไฟถนน RoadFlair Solar ยีห้อ PHILIPS

Product Description

คุณสมบัติ
• ระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์จากฟิลิปส์
ถูกออกแบบมาให้ระบบมีความง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิด
เสถียรภาพ, ความทนทาน และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
การใช้งาน
• เหมาะกับถนนหรือบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและต้องการแสงสว่าง
เพื่อความปลอดภัย โดยสามารถติดตั้งและให้แสงสว่างได้ทันที