Select Page
xceed1
xceed12xceed1

ราคาโคมไฟถนน GreenVision Xceed ยีห้อ PHILIPS

Product Description

คุณสมบัติ

  • โคมไฟถนน LED สามารถควบคุมแสงสว่างให้ตกลงบริเวณพื้นผิวถนนได้สูงกว่า โคมไฟถนนทั่วๆไป ส่งผลให้ประหยัดไฟมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับโคมไฟถนนทั่วๆไป • โคมไฟถนน LED ให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 110 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งเป็นลูเมนที่ได้จาก ทั้งโคมไฟถนน (ไม่ใช่เฉพาะเม็ด LED)
  • โคมไฟมีทั้งหมด 3 ขนาด และหลากหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการของถนน แต่ละประเภท เช่นโคมไฟ LED รุ่นใหญ่เพื่อทดแทนโคมไฟถนนเดิม บนมอร์เตอร์เวย์ หรือโคมไฟLED รุ่นเล็กทดแทนไฟถนนย่อยในซอย
  • อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของโคมไฟเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงทั้งเม็ด LED, เลนส์, ไดร์เวอร์ ฯลฯ และมีการทดสอบคุณภาพสินค้าทุกๆ ขบวนการผลิต เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุ • โคมไฟ LED ถูกออกแบบเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาตค โดยสามารถ ถอดเปลี่ยน LED module ได้โดยง่าย โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งโคม
  • อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง (ที่ลูเมนลดลง 30% ณ ที่อุณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียล)
  • โคมไฟผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน (Die cast aluminum) เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร IP66
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารปรอท
  • มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่า Surge protection divice 10 KV การใช้งาน
  • เหมาะสำหรับใช้กับไฟถนนทุกประเภท มอร์เตอร์เวย์, ถนนสายหลัก, ถนนสายรองบริเวณภายในเมืองหรือย่านธุรกิจ, ถนนในโรงงาน