Select Page
mini 500
mini 500 3mini 500mini 500 2

ราคาโคม LED Mini 500 แบรนด์ Philips

Product Description

คุณสมบัติ

  • การออกแบบรองรับการติดตั้งทั้งแบบฝัง ติดลอย หรือติดตั้งบนเสาได้
  • สามารถควบคุมแสงสว่างผ่านระบบ 1-10V ได้
  • มีรุ่นที่รองรับขั้ว GU5.3 สำหรับรองรับหลอด เพื่อรับสัญญาณจากไฟฉุกเฉิน
  • มีรุ่นที่รองรับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และปรับหรี่แสงตามแสงสว่างโดยรอบ
  • อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000ชม